Pane Ježíši, děkujeme Ti, žes nám poslal našeho kněze. Chválíme Tě a děkujeme Ti, že je naším dobrým pastýřem a duchovním vůdcem. Prosíme Tě za něho, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě, dej mu ducha moudrosti a rady, zdraví a trpělivost. Zvolil sis ho za prostředníka mezi námi a sebou, dej prosíme, abychom se jednou všichni setkali společně v Tvé náruči! Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen