Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti,
že jsi nám daroval papeže Františka.
Prosíme tě, žehnej mu
v jeho náročné službě.
Naplňuj ho stále svým Duchem,
aby v jeho síle hlásal evangelium
o tvém milosrdenství celému světu.
Ochraňuj ho ode všeho zlého
a pošli mu dobré rádce
a spolupracovníky.
Naplňuj ho svou láskou,
aby tě miloval nade všechno
a s horlivostí i pastýřskou láskou
vedl Boží lid, který jsi mu svěřil.
Amen.