U příležitosti 2. kola prezidentské volby předkládáme modlitbu za prezidenta:

Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, že´s nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej nám dnes dobrého prezidenta, který povede naši zemi po vzoru sv. knížete Václava moudře a spravedlivě tak, abychom Ti ve vzájemném porozumění každý na svém místě zodpovědně sloužili.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitbu složil P. P. Prof. Petr Piťha
www.cirkev.cz