Ve dnech 29.1.-31.1. 2016 se koná v naší farnosti modlitební TRIDUUM.
To je třídenní společné setkání v modlitbě za děti. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém světě, kde jsou skupinky modlících se matek a modlících se otců.
Je dobré si uvědomit, jak velká síla nás spojuje a jaká je to mohutnost modliteb za naše děti. Proto zveme všechny matky a otce, kteří cítí potřebu se za své děti modlit, aby se tohoto setkání zúčastnili.

Modlitby se konají :
- v pátek 1 hodinu přede mší svatou, tj. od 17.00 do 18.00 hod.

- v sobotu ráno od 7.00 do 8.00 hod., po modlitbě bude bohoslužba slova se sv. přijímáním

- v neděli bude společná modlitba odpoledne ve 14.00 hod., po ní bude svátostné požehnání