Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích.

Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Mons. ThDr. Petr ESTERKA emeritní brněnský pomocný biskup a titulární biskup čefalenský  se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích (okr. Hodonín). Pro nábožensko-politické přesvědčení byl už jako student perzekuován a v červnu 1957 emigroval do Rakouska. Téhož roku v září byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po studiu na Lateránské univerzitě byl 9. března 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu. V roce 1966 se vrátil do Říma, kde o rok později získal doktorát. V létě 1967 zahájil akademické působení v USA v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě, v roce 1980 zde byl jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v duchovní správě řady farností a v letech 1974 –1995 působil současně v americkém letectvu jako vojenský kaplan v záloze. V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho biskupským vikářem pro USA a Kanadu a v roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Roku 1987 mu byl udělen titul Monsignore a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem. Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem čefalenským a pověřil ho duchovní péčí o české katolíky v cizině. V roce 2013 získal cenu „Gratias agit“ za pomoc při šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. V roce 2010 biskup Petr Esterka abdikoval a 9. prosince 2013 papež František jeho rezignaci definitivně přijal. Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel po dlouhé nemoci 10. srpna 2021 v Kalifornii (USA). Společenství krajanů v rámci České katolické misie se s ním naposled rozloučilo 20. srpna 2021.

www.biskupstvi.cz