Poslední červnový týden se konaly v našich farnostech poslední dětské bohoslužby v tomto školním roce 2023/24. Děti přišly poděkovat za uplynulý školní rok, a zároveň už také poprosit za Boží ochranu pro nastávající velké prázdniny. V krátké promluvě vyprávěl otec Petr příběh o pastýři a jeho ovečkách a připomněl, že my všichni jsme Boží ovečky. A na konci bohoslužby už čekalo na děti vyhodnocení celoroční soutěže ve sbírání obrázků a také losování o Hodňáska a Pozorňáska.

V Uherčicích soutěž odevzdalo celkem 42 dětí, z nichž 27 posbíralo všech 46 obrázků. Celkovou vítězkou této soutěže se stala Izabelka. Hodňáska si odnesl domů Ríša, a Pozorňásek připadl Vojtovi.

Ve Velkých Němčicích se soutěže zúčastnilo 29 dětí, z toho 17 posbíralo všechny kartičky. Celkovým vítězem se stal Ondrášek. Hodňásek byl vylosovaný pro Haničku a Pozorňásek pro Ninušku.

Na závěr jsme také ještě poděkovali všem, kdo nám hráli a zpívali při dětských bohoslužbách.

Po mši svaté ještě nechybělo v zákristii vyhodnocení ministrantské soutěže. V Uherčicích s velkým náskokem zvítězil Páťa. Ve Velkých Němčicích byla soutěž napínavá do poslední chvíle. Nakonec s náskokem pouhých pěti bodů obsadila první místo Anežka před svým bratrem Jeníkem.

A teď už dětem přejeme pokojné a požehnané prázdniny!