I když nejsou momentálně až do odvolání možné bohoslužby s účastí věřících, slouží otec Petr mše svaté v soukromí na úmysly, které byly předem domluveny. Mše svatá ve všední den je sloužena v 17.00, v neděli v 9.00. Každý čtvrtek bude pan farář sloužit mši svatou za nemocné koronavirem, za ochranu před touto nemocí a ukončení pandemie. Kdo má zájem, může se duchovně připojit. Úmysly budou zveřejňovány jako tradičně v kategorii Ke stažení. Připomínáme také modlitbu růžence každý den ve 20.00 na úmysl ukončení pandemie.