Pečujte zvláště o nemocné, děti, staré a chudé, získáte si tak Boží Požehnání a přízeň lidí.

Ďábel se bojí veselých lidí.

Láska nám umožňuje snášet únavu, nudu, nevděčnosti, nedostatky, přehlížení.

Láska všechno snáší, proto ten, kdo nesnáší nedostatky druhých, nemá  pravou lásku.

Na to, abychom konali dobro, postačí trochu odvahy.

Jestliže peníze dělají mnoho, modlitba dělá mnohem více.

Svěřme se do Rukou Božích v úplné důvěře, modleme se, a všechno dopadne dobře.

Důvěřujte ve všem Svátostnému Ježíši a Panně Marii Pomocnici a uvidíte zázraky.

Kdo důvěřuje Marii, nebude zklamán.

Maria nic nedělá napůl.

Dejme se vždy vést láskou.

Krásné řeči bez příkladu jsou k ničemu.

Láska, čistota a pokora jsou tři královny, které kráčejí vždy pospolu.

Pamatujme, že darujeme církvi velký poklad, jestliže se postaráme o dobré povolání.