Tak jako každý rok, zveme Vás i letos ke společnému prožívání postní doby v Uherčicích.

Mottem pro letošní postní dobu nám byly texty apoštola Pavla Efesanům a Galaťanům:
"Vždycky a při každé příležitosti proste a modlete se, jak to Duch vnuká.
Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany." (Ef 6,18)
"Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme všem lidem dobro, ale zvláště těm, kdo
vírou patří s námi do stejné rodiny." (GaL 6,10)

Protože jako farnost bychom chtěli být také jako jedna rodina, nabízíme Vám možnost
intenzivně myslet na své bratry a sestry, a tím se možná i lépe poznat.

Jak to bude probíhat:
Každý týden si vytáhneme z košíku v kostele lístek se jménem člověka, za kterého se
budeme následující týden modlit nebo jiným způsobem na něho myslet (půst, oběť atd)
a za týden lístek vrátíme do druhého košíku.
V průběhu postní doby se může zapojit kdokoliv, stačí, když na prázdný lístek napíšete
svoje celé jméno a číslo domu, popř. farnost, z které přicházíte.

Přejeme Vám všem požehnanou postní dobu.
Katecheté z Uherčic