Začátek května opět patřil našim hasičům. Mše svaté s našimi hasiči patří už tradičně k životu našich farností. V sobotu 5. května se slavila mše svatá s hasiči v Křepicích v místním kostele sv. Bartoloměje ve 14.00. Při bohoslužbě jsme mysleli na živé i zemřelé členy hasičského sboru, děkovali hasičům za jejich službu, ale také sv. Floriánovi za jeho pomoc, přímluvu a ochranu. Po mši svaté pokračovaly oslavy v místní hasičské zbrojnici, kde hasiči také ukázali svoji techniku a nabídli občerstvení.
Ve Velkých Němčicích se mše za hasiče konala o den později při nedělní mši v 11.00. Stejně jako křepičtí hasiči, i hasiči v Němčicích byli v kostele se svým praporem a sochou sv. Floriána. Při obou bohoslužbách připomněl otec Petr život sv. Floriána, patrona a ochránce hasičů. Pan farář také připomněl, že dříve se hasičům říkalo „učedníci sv. Floriána“ a popřál hasičům, aby byli dobrými učedníky tohoto světce. Po mši se všichni ještě společně vypravili ke kašně sv. Floriána, kde proběhla krátká modlitba a focení. Hasiči potom pokračovali v oslavě v hasičce.