Bohoslužby s našimi hasiči patří k těm slavnostním bohoslužbám. V Křepicích jsme slavili mši svatou za živé a zemřelé členy hasičského sboru v sobotu 2.5. ve 14.00. Vzhledem k méně příznivému počasí jsme neslavili bohoslužbu u „Svaté,“ ale v kostele. Hasiči se vydali průvodem od obecního úřadu spolu s myslivci, kteří jsou pravidelnými účastníky této bohoslužby spolu s dalšími zájemci. V čele průvodu se nesl prapor a nechyběla ani socha svatého Floriána. Před oltářem byly už také připraveny hasičské přilby k požehnání. Hasiči se také zapojili do bohoslužby – čtení četl starosta, stejně tak přímluvy i nesení obětních darů měli hasiči ve své režii. Letos jsme se podívali na historii hasičské služby v lidských dějinách, a jako tradičně jsme poděkovali svatému Floriánovi za jeho ochranu a přímluvy, a našim hasičům za jejich obětavou službu. Po mši svaté následovalo nezbytné focení před kostelem a potom ještě posezení v obecním domě s občerstvením. Zajímavé byly také fotografie ze zásahů i cvičení křepických hasičů.

O den později, tedy v neděli 3. května v 11.00, jsme potom slavili svátek svatého Floriána ve Velkých Němčicích. Za uplynulý rok měli velkoněmčičtí hasiči devět ostrých výjezdů. Velmi dobře se jim také daří práce s dětmi a mládeží – těch nejmladších je asi třicet, a celkem je hasičů asi 55. V kostele při mši svaté nechyběl ani prapor, ani socha patrona hasičů. I zde se hasiči pěkně zapojili do bohoslužby. Po mši svaté jsme jako tradičně šli průvodem ke kašně svatého Floriána, kde jsme se ještě krátce pomodlili s prosbou za ochranu a požehnání pro náš městys. Potom šli hasiči slavit svátek svého patrona do hasičky.

Na závěr ještě připojujeme modlitbu hasiče:

Nechť kdekoli oheň plane, já splním svoji povinnost. Pro záchranu životů Pane, dej mi síly dost. V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas, ale i starce, matku, která má šedý vlas. Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem, před ohněm blízké chráním, a pomoci chci všem. Když z tvé vůle se má stát, že sám při tom život ztratím, požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim, co při plnění poslání jsem jiným lidem dal. Amen.