Pan Novák zemřel a šel rovnou k bráně nebeské. "Zpátky", řekli mu tam, "víme tady o vás, že jste hrál karty a fixloval při tom." Pan Novák tedy začal smlouvat s Bohem, aby ho přesto do nebe pustili. Odpověď ale byla stále stejná: "Hazardní hráče do nebe nebereme." "Ať tedy rozhodne jedna partička", navrhl pan Novák, "když vyhraju, půjdu do nebe, a když ne, tak do pekla." Bůh nakonec souhlasil, Archanděl Gabriel přinesl karty a Bůh Otec měl rozdávat. V tom ho ale Novák přerušil: "A to bych si ještě vyprosil: Žádné zázraky!"

Svatý Petr si všimne, že před nebeskou bránou nervózně přechází nějaký chlapík. Vyjde tedy ven a ptá se: "Jdete dovnitř nebo ne ?" "Ještě chvilinku prosím." Chlapík se nervózně podívá na hodinky a zase začne pochodovat. Svatý Petr tedy odejde. Po pěti minutách se vrátí k pochodujícímu chlapíkovi a zeptá se znovu: "Tak jdete dovnitř nebo ne?" Chlapík se zastaví a povídá: "Podívejte se, vy víte, že jsem mrtvý. Já to vím taky. Nemůže to ale někdo říct tam těm dole na ARU?"

Brána, která odděluje nebe od pekla, byla jednoho dne stržena. Svatý Petr se objevil u rozvalin a volal na skupinu čertů na druhé straně: "Hej, Satane, budeš muset zaplatit opravu. Tvoji čerti zbořili bránu!" "V žádném případě," odpověděl Satan. "Moji poddaní tvrdí, že za to nenesou žádnou odpovědnost!" "V tom případě," zabručel svatý Petr, "podám stížnost a poženu tě k soudu, abys bránu opravil." "Klidně," smál se Satan, "ale kde v nebi seženeš právníka?"

Známý baptistický reverend Billy Graham vzpomíná, jak na počátku své pastorační služby přijel do malého města, kde měl přednést kázání. Protože ještě před tím potřeboval poslat dopis, tak se zeptal jednoho malého chlapce, kde se nachází pošta. Když mu ji chlapec ukázal, Billy Graham mu poděkoval a řekl: "Kdybys dnes večer zašel do baptistického kostela, slyšel bys mé kázání o tom, jak se dostat do nebe." Chlapec se zamyslel a povídá: "Myslím, že tam nepřijdu. Vždyť vy ani nevíte, jak se dostat na poštu!"

Někdo klepe na nebeskou bránu. Svatý Petr jde otevřít a před bránou stojí černoch. Petr povídá: "Vaše jméno, prosím." "Leonardo DiCaprio." Petr se podívá znovu na onoho muže, trochu znejistí, vezme telefon, vytočí číslo a ptá se: "Šéfe, jak to bylo vlastně s tím Titanicem - ten se potopil nebo shořel?"

Kosmonaut přiletí k nebeské bráně. Mává na svatého Petra a volá: "To je úžasné! To je neuvěřitelné! Vůbec jsem netušil, že nás naše expedice přivede až tak daleko!" Svatý Petr mu také zamává: "Ale kdepak, nezdařil se vám start!"

Do nebe přijde automechanik. Za několik dnů potká Ježíše a ten se ho ptá: "Tak co, jak se ti tu líbí? Jak jsi v ráji spokojený?" "Je to tu skvělé, Pane. Ale myslím, že jsi mě mohl povolat přece jenom o něco později. Bylo mi teprve 40, byl jsem mladý. Mohl jsi ještě počkat..." Ježíš je překvapený a povídá: "Ale tobě nebylo 40. Když jsem tě zavolal, tak jsem měl zjištěno, že ti je už 80!" "Ale Pane, to přece není možné! Jak můžeš něco takového tvrdit?" Ježíš se usměje a povídá: "Víš, když jsme sečetli všechny hodiny, které jsi naúčtoval svým zákazníkům, tak nám vyšlo dohromady 80 let!"

Přijde duše do nebe. Svatý Petr se ptá na povolání. "Doktor!" praví duše hrdě a už se hrne dovnitř. "Moment, stát!" povídá svatý Petr. "Vy musíte vchodem pro dodavatele!"