V pátek 8. prosince, slaví církev slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Připomeňme si, čeho se tento významný církevní svátek týká.

Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie vyhlásil 8. prosince 1854 papež Pius IX. v encyklice Ineffabilis Deus. Říká se v ní, že "Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“

Ačkoli bylo dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie vyhlášeno až v 19. století, je třeba si uvědomit, že přesvědčení, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny prvotního hříchu, bylo v církvi přítomno od prvních křesťanských století: v tomto smyslu se vyjadřovali již sv. Justin, sv. Irenej či Tertulián. Později i sv. Ambrož či sv. Augustin. Na Západě se pak svátek Neposkvrněného početí definitivně prosadil ve 14-15. století.

"Jsem Neposkvrněné početí." Tak se představila Matka Boží Bernadettě v Lurdech čtyři roky poté, co Pius IX. roku 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu.

Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie se někdy mylně spojuje s panenským početím Ježíše Krista. Jde ale o dvě odlišné události. Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie hovoří o tom, že Panna Maria byla počata bez dědičného hříchu. Panenské početí se týká toho, že Ježíš byl v jejím lůně počat z Ducha Svatého a ne z muže.

www.cirkev.cz