Všechny srdečně zveme na "Noc kostelů" v pátek 24. května do kostela ve Velkých Němčicích s následujícím programem:

18:00 - 19:00 Mše svatá
19:00 - 20:00 Prohlídka věže a kostela
19:00 - 20:00 Promítání fotografií z historie kostela
19:00 - 19:30 Varhaní preludování
20:00 - 21:00 Pokaždé jinak
21:00 - 22:00 Prohlídka věže a kostela
Možnost nahlédnutí do farní kroniky.