V letošním roce 2024 se naše farnost (Velké Němčice) přihlásila do projektu „Noc kostelů“. Je třeba říci, že jsme nelitovali tohoto zámětu, protože jsme přivítali asi 200 návštěvníků, kteří si mohli vybrat z bohatého programu. Ten začal v 18.00 komentovanou prohlídkou o. Petra, který seznámil přítomné především s tím, jaké obrazy, sochy a další pamětihodnosti se nacházejí v našem kostele sv. Václava a Víta. Pro nově příchozí byla prohlídka potom ještě ve 20.00. V mezičasech hráli na varhany naši mladí varhaníci. Před kostelem Petr Frank předváděl výrobu hostií tak, jak se vyráběly dříve na farách podle původní receptury. Během celého večera bylo možné také vyjít na půdu i věž našeho kostela, kde byla připravena malá ochutnávka farního mešního vína pod vedením Pavla Načase. V kostelíčku bylo potom možné na hlédnout do farní kroniky a prohlédnout si například krásný, starý ornát, některé relikviáře a další ukázky, související s historií kostela a farnosti. Všem příchozím se tu obětavě věnovala Katka. V kostele bylo možné posedět při promítání obrázků ze života farnosti. Tyto obrázky dal Petr Vaněk na farní stránky, kde už jsou také k dispozici. A velkým tahákem letošní Noci kostelů bylo potom zpívání chlapů na kůru a vystoupení sboru Pokaždé jinak pod vedení sbormistra Pavla Šabaty. Prožili jsme krásný den, počasí nám přálo a poděkování patří všem organizátorům, především Víťovi Nevědělovi, který měl na starosti veškerou komunikaci navenek a domluvu Noci kostelů prostřednictvím našeho biskupství. Poděkování také patří pochopitelně všem ostatním, kdo se zapojili a v neposlední řadě všem, kdo přijali pozvání.