Všechny srdečně zveme na kostela ve Velkých Němčicích na Noc kostelů.

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 18:20  Komentovaná prohlídka

18:20 - 19:00  Varhaní preludování

19:00 - 19:05  "Dvořák 120"

19:05 - 20:00  Pokaždé jinak

20:00 - 20:20  Komentovaná prohlídka

20:20 - 22:00  Varhaní preludování

Celovečerní program

- Promítání fotografií a dobových dokumentů z historie kostela a farnosti

-
V "kostelíčku" ukázka historických artefaktů spojených
s kostelem a farností

- Prohlídka věže kostela, ochutnávka mešního vína, ukázka výroby hostií původní recepturou