NOVÉ ZVONY - 1992
(Předtím 3 dny duchovní obnova ve farnosti – otcové jezuité z Brna)
Bezpochyby největší akcí tohoto roku bylo odlití, posvěcení a zavěšení nových zvonů pro farní kostel. P. Havelka nejprve zajistil sběr cínu a mědi, aby výroba zvonů nebyla příliš drahá. Samotné odlití zvonů bylo zadáno firmě „Manoušek“-Praha Zbraslav, především z toho důvodu, že z dílny pana Manouška st. pocházely původní zvony – sv. Jan Křtitel a Maria, jež však byly 7. dubna LP 1942 zrekvírovány pro válečné účely. Nové zvony pořízené ze sbírek farníků (náklad – 120 000 Kčs) nesou pochopitelně stejná jména jako zvony původní.
Větší z obou zvonů – Jan Křtitel – váží 653 kg, druhý – Maria – váží 205 kg
Termín posvěcení zvonů byl stanoven na neděli 18. října LP 1992. Bylo to brzy po příchodu P. Vlad. V. Záleského do farnosti, proto kromě farníků pomáhal s organizováním oslavy také P. Josef Havelka.
Zvon – Maria – byl vyroben již dříve, pro těžší zvon se teprve muselo zajet… Dopravu zajistil svým voze (Avia) pan Jan Rohrer několik dní před slavností. Dne 18. října se sešla celá farní obec a mnozí hosté z Křepic, Velkých Němčic, Boleradic a dalších okolních obcí.
Místo Otce biskupa přijel generální vikář P. Jiří Mikulášek (pan biskup nemocen). Již od rána drobně pršelo – a přesto nic nemohlo zastínit velikost a slávu tohoto dne. Před kostelem byly posvěceny nové zvony. Při zvláštních přímluvách na ně kladívkem poklepali čestní hosté a zástupci obce (vítal pan starosta Furch a místní farář). Po slavné bohoslužbě byl pozván k mikrofonu pan Manoušek, který zvony zhotovil. Řekl několik slov o výrobě zvonů a pozdravil obec (byl zde se svou maminkou). Během mše svaté zavěsil pan Kilián z Troubska (s dalšími muži) obratně a odborně zvony do věže, takže po mši svaté zdravil věřící hlahol zvonů.
Slavnost u eucharistického stolu pak pokračovala slavností u hodového stolu na faře. Deo gratias!