Svatý otec  František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně)  jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který po dosažení 75 let věku zaslal loni papeži Františkovi svůj abdikační dopis, se  dnem jmenování nového brněnského biskupa stává emeritním brněnským biskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022,  kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla nový biskup ujme kanonického vedení diecéze. www.biskupstvi.cz