Od 1. srpna 2016 je ustanoven novým děkanem hustopečského děkanátu P. Jan Nekuda. Jan Nekuda se narodil roku 1973 v Moravském Krumlově, na kněze byl vysvěcen v roce 1998 v Brně. Od roku 2008 působil v Náměšti nad Oslavou a Hartvíkovicích. Ve službě děkana střídá P. Pavla Kafku, který tuto službu vykonával od roku 2009. P. Pavel Kafka odchází do Brna, kde ho čekají nové úkoly. Oběma do nové služby vyprošujeme hojnost Boží milosti, požehnání a potřebné dary Ducha svatého.