V sobotu 11. března se uskuteční v kostele v Uherčicích malá duchovní obnova. Začátek je ve 14.00, kdy zazní přednáška P. Zdeňka Jančaříka na téma: Nové víno do nových měchů. Po přednášce bude příležitost k dotazům či diskuzi s přednášejícím. Poté je připraveno na faře malé pohoštění. Obnova pak pokračuje adorací v 16.00 a mší svatou v 16.30, která bude obětována za farnost. Během adorace a mše svaté příležitost ke svátosti smíření. Všichni jsou srdečně zváni.