Během Svatého týdne je možné získat tzv. plnomocné odpustky po přijetí svátosti smíření, eucharistie, modlitby na úmysl Svatého otce a dalších podmínek vztahujících se ke každému dni.

Plnomocné odpustky jsou milostí, kterou katolická církev uděluje skrze zásluhy Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých, aby byl odstraněn časný trest za hřích. Každý hřích, i všední, vyvolává následky, které musí být odčiněny, buď zde na zemi, nebo v očistci. Toto očišťování zbavuje duši tzv. časného trestu, důsledků, které vyplývají ze samé podstaty hříchu.

Odpustky se tedy vztahují na hříchy, které již byly vyznány a odpuštěny ve svátosti smíření a odnímají časný trest. Plnomocné odpustky očišťují duši stejně, jako by byl člověk právě pokřtěn. Lze je získat během Svatého týdne pro sebe nebo pro zemřelou osobu, pokud se vykoná jeden z následujících skutků stanovených církví:

Zelený čtvrtek 28. března 2024

  1. Pokud během slavnostní adorace Nejsvětější svátosti (obvykle na bočním oltáři), která následuje po mši svaté Večeře Páně, recitujete nebo zpíváte eucharistický hymnus Tantum Ergo.
  2. Pokud slavnostně vystavenou Nejsvětější svátost adorujete půl hodiny.

Velký pátek 29. března 2024

  1. Pokud uctíváte kříž při slavnostním slavení umučení Páně.
  2. Pokud se zbožně účastníte křížové cesty.

Bílá sobota 30. března 2024

  1. Pokud se dva nebo více lidí modlí růženec.
  2. Pokud se zúčastníte slavení noční velikonoční vigilie a obnovíte své křestní sliby, které jsou součástí liturgie této mše.

Podmínky ve všech případech:

K získání plnomocných odpustků je kromě vykonání výše uvedených konkrétních skutků třeba splnit následující podmínky:

  1. Zřeknutí se všech hříchů, i všedních.
  2. Svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly papeže. Tyto tři podmínky mohou být splněny několik dní před nebo po vykonání skutků pro získání odpustků, ale je vhodné, aby se svaté přijímání a modlitba konaly ve stejný den, kdy je vykonán skutek.

K získání několika plnomocných odpustků stačí jedna svátostná zpověď, ale doporučuje se častá zpověď, aby se získala milost hlubšího obrácení a čistoty srdce. Pro každý plnomocný odpustek, o který se žádá, se však vyžaduje samostatné svaté přijímání a samostatná modlitba na úmysly Svatého otce. Modlitba na úmysly Svatého otce je ponechána na volbě jednotlivce, ale doporučuje se modlitba Otče náš a Zdrávas Maria.

www.cirkev.cz