Ohláška na neděli květnou.
Ohlašuje se Láskám Vaším, že zejtra připadá zasvěcený svátek zvěstování blahoslavené Panny a Matky Boží Marie, kterýžto svátek, poněvadž ještě před zeleným čtvrtkem připadl, sice ještě před velikou nocí světí, ale již bez radostné muziky na kůru.
V těch třech posledních dnech tohoto svatého týdne budou se církevní obřady neb ceremonye vždy okolo šesté hodiny ranní v chrámu Páně začínati. V sobotu ale slavnost vzkříšení Pána bude se konati o šesté hodině na večer po trojím zvonění o páté, o půl šesté a o šesté hodině.
Mše svaté se následující v tomto týdni sloužiti budou:
Zejtra za Augustina a Josefku Klimešovy. V outery za jisté zemřelé rodiče. Ve středu za Jana Montrochiera a manželku. Ve čtvrtek za tři zemřelé sestry a bratra. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ohláška na den vzkříšení Páně.
Mše svaté v tomto týdni se slaviti budou následující:
Zejtra za Pavla Prchala. V outery ke cti a chvále sv. Františka z Pauly za Veroniku Mičulkovu. Ve středu za Karla Rubše. Ve čtvrtek za Alžbětu Šipkovu. V pátek za Víta Niedermatta. V sobotu ke cti a chvále P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.
V outery nám připadá sv. Františka z Pauly. Ve čtvrtek sv. Isidora biskupa. V pátek sv. Vincence Fererského.