Ohláška na neděli jedenáctou po sv. Duchu.
Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve středu tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek nanebevzetí blahoslavené Panny Marie na památku její velikých zásluh a k povzbuzení našemu, abychom ji ctili, navštěvovali a o její přímluvu u Boha ji vzývali.
Mše svaté budou tento týden následující se slavit: dnešní za všecky živé, tak zemřelé farníky. V pátek za Alžbětu Šipkovu, v sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.
Dnes nám připadlo svaté Panny Kláry, ve čtvrtek nám připadá svatého Rochusa, v sobotu svaté Heleny, matky císaře Konstantina velikého, s jejížto přičiněním kříž a hrob Krysta Pána vynalezeny byly.
Poněvadž již nejdůležitější práce venku ukončeny jsou a školní vyučování již minulý týden opět počalo, žádají se všickni rodičové své dítky zase pilně do školy posílati a tak své otcovské a mateřské křesťanské povinnosti zadost činiti.
V osadě Zlín, hradišského kraje v Moravě, 28. máje t. r. vypukl oheň, kterýmžto v krátkém čase 139 stavení, mezi nimi také kostel, fara, škola a obecní dům v popel obráceno bylo. Právně vyceněná škola obnáší sumu 72 832 ve stříbře. Po celé Moravě sbírka laskavých almužen vyhlášena byla.