Ohláška na neděli sedmnáctou po sv. Duchu.
Ohlašuje se Láskám Vašim, že v neděli slaviti budeme v našem chrámu Páně jednu z těch největších slavností pro naši osadu, totiž slavnost svatého Václava, hlavního patrona zdejšího chrámu Páně a osady zdejší.
Mše sv. v tomto týdnu následující se sloužiti budou: Zejtra za nemocnou osobu. V outery za jistou živou osobu. Ve středu za duše v očistci. Ve čtvrtek za Antonína Svobodu a jeho manželku. V pátek, kde právě sv. Václava připadá, bude se sloužiti zpívaná Mše svatá ke cti a chvále toho Svatého za Alžbětu Šipkovu ze Schihoffen. V sobotu ke cti a chvále blahosl. P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. Dnes připadlo sv. Thekly. Ve čtvrtek připadá svatých Kosmy a Damiána. V sobotu svatého Michala Archanděla.
Ohlašuje se Láskám Vaším, že v městě Hodoníně dne 13. července vypukl oheň, který při té nejrychlejší pomoci 55 stavení strávil, a při kterém i dva lidé uhořeli. Co při tom ohni to politování nejhodnější jest to, že největším dílem chudí a nemožní tím neštěstím postiženi byli. Z ohledu té velmi znamenité škody, která se na 96 000 zlatých ve stříbře počítá, a z ohledu těch velkých obětí, které hodonínští obyvatelové jakožto na hranicích uherských v čas trvající vojny přinésti museli, vysoce slavné Gubernium zbírku laskavých příspěvek vypsalo, která se dnes také u nás před sebe vezme, a Lásky Vaše se žádají tu křesťanskou almužnu uděliti.