Ohláška na neděli po narození Krista Pána.
V outery nám připadá zasvěcený svátek obřezání Krista Pána a spolu se nám začne nový rok, pročež zejtra po dvojím zvonění o čtyrech hodinách popolední držeti se bude slavné požehnání s Te Deum laudámus na poděkování za všecka dobrodiní minulého roku od Boha dosažená.
Mše svaté tohoto týdne sloužiti se budou následující: Zejtra za Pavla Prchala. V outery za všecky živé i zemřelé farníky. Ve středu za Karla Krále. Ve čtvrtek za Rosalii Šabatku. V pátek za Alžbětu Šipkovu. V sobotu ke cti a chvále P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.
Zejtra připadá sv. Silvestra papeže. V budoucí neděli svatých tří Králů, pročež den před tím, totiž v sobotu, okolo hodiny druhé popolední světiti se bude voda, kadidlo a myrha.