Ohláška na první neděli po sv. 3 Králích.
Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli nám připadá spolu slavnost Jména Pána Ježíše, kdežto od Jeho Svatosti papežské udělují se plnomocné odpustky těm křesťanům, ješto skroušeně se vyzpovidavše, a velebnou svátost oltářní přijavše se srdcem pro naučení dychtivým slovo Boží poslechli a zpívané mši svaté nábožně přítomni byli. K snadnějšímu dosažení těch svatých odpustků budu skrze celý oktáv nejsvětějšího Jména Pána Ježíše zpívanou mši svatou sloužit.
Mše svaté tento týden sloužiti se budou následující:
Zejtra za Ambrože Fouska. V outery za Josefa Mrkvicu. Ve středu za nové manželstvo. Ve čtvrtek ke cti a chvále sv. Antonína. V pátek za Pavla Prchala. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.
Ve čtvrtek nám připadá svatého Antonína opata a poustevníka. V budoucí neděli také svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána.