Ohláška na neděli čtvrtou adventní.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve středu nám připadá slavný hod vánoční, kde sobě připomínáme první příchod Ježíše Krista na tento svět, aneb jeho milostivé narození. Ten svátek předchází dokonalý půst, totiž tak zvaný štědrý večír, kde netoliko od masitých pokrmů se zdržeti, nýbrž také jen jednou za den do syta se najísti máme.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou. Zejtra za Jakuba Grolicha. V outery za jistou živou osobu. Ve středu jitřní za Ambrože Fouska. Ranní za Jakuba Fouska. Pozdější zpívaná za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Ve čtvrtek za Karla Vlčka. V pátek za Veroniku Mičánkovu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V outery nám připadá sv. Adama a Evy. Ve čtvrtek druhý svátek vánoční, kde světíme památku svatého Štěpána, prvomučedníka Páně. V pátek svatého Jana Evangelisty, v sobotu svatých mláďátek nebo nemluvňátek.