Ohláška na neděli druhou po devítníku.
Ve středu tohoto týdne, kde připadá středa popeleční, začíná se svatý čas postní. O kyžby ho jeden každý křesťan skutečně tak ztrávil a vynaložil, z jakého oumyslu od církve svaté ustanoven jest, a jakož jste o tom v dnešním kázání vyučeni byli! Již ta slova, která kněz při sypání posvěceného popele na hlavu křesťanů říká: Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se zase obrátíš, již ta slova měla by každého pohnouti, aby za své hříchy pokání činil, by když jeho tělo v prach se obrátí, a duše jeho k Stvořiteli svému se navrací, by milostivý ortel očekávati mohla.
Mše svaté sloužiti se budou v tomto týdnu za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.
Žádají se Lásky Vaše dnes také nějaký dárek vložiti do pyksli pro chudou kasu zdejší.

Ohláška na neděli první v postě.
Ohlašuje se Láskám Vašim, že v tomto týdnu připadají nám kvatembrové neb suché dni, kde ve středu a v pátek masitých pokrmů požívati se od církve svaté zakazuje.
Mše svaté v tomto týdnu následující se budou sloužit. Zejtra bude zpívané Rekviem s konduktem za Františka Rujzla. V outery sloužiti se bude mše svatá za dva živé manžele. Ve středu za Ambrože Fouska. Ve čtvrtek za Rosalii Šabatku. V pátek za Alžbětu Šipkovu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.