Ohláška na neděli pátou po veliké noci.
V těch třech po dnešku následujících dnech budou se kající procesí držet, při kterých dle starobylého křesťanského obyčeje všemohoucího Boha o zdaření se našich polních požitků prositi budeme. Žádají se Lásky Vaše při nich slušný pořádek zachovati a z řadu nevycházeti, což velmi nehezky vypadá a ještě větší neslušnost mezi námi při těch procesích pozoruji, že tak mnozí, ne že by jim zle bylo přišlo, ale svévolni procesí opouštějí a domů pospíchají, nemajíce nic na práci, kdežto by, když již chtěli na procesí jít, až ku konci vytrvat, celou litanii spolu vyzpívat a v kostele požehnání s nejsvětější Svátostí přijmout mohli. Neníli jim možné pro nějakou příčinu při celém procesí být, tedy lépe udělají, když doma zůstanou, než když jeden po druhém z řadu pryč vybíhá.
Mše svaté v tomto týdnu následující se sloužiti budou:
Zejtra za Jiřího Kottnera. V outery za zemřelou přízeň Schipkovskou. Ve středu za Václava Resla a jeho manželku. Ve čtvrtek za všechny živé a zemřelé farníky zdejší. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.