Ohláška na neděli první po sv. třech králích.

Mše svaté v tomto týdni se sloužiti budou následující:

Zejtra za dvě manželky Dočekalové. V outery za Jiřího Fišra a jeho dvě manželky. Ve středu za Evu Fišrovu. Ve čtvrtek za Pavla Prchala. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Šihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V příští neděli připadá spolu zasvěcený svátek nejsvětějšího Jména Pána Ježíše, na kterýžto den plnomocné odpustky od Jeho Svatosti papežské se udělují těm věřícím, kteří skroušeně a ouplně ze svých hříchů se vyznají, velebnou svátost oltářní hodně přijmou, a zpívanou mši svatou spolu i s kázáním nábožně a dychtivě pro ponaučení vyslyšejí. Tyto však odpustky nejsou však jako v milostivém létě toho způsobu a druhu, že by každý kněz i ty hříchy odpustit mohl, jejichž to odpuštění kromě milostivého léta biskup aneb sám papež sobě zanechal. Též při těchto odpustcích nepovoluje se jako v milostivém létě, každému knězi od někoho učiněný nějaký slib v jiný proměniti. Aby, kdo v minulém milostivém létě milostivých odpustků se nepřiučastnil, jich tím lehčeji dosáhnouti mohl, bude krom zpívané mše svaté v neděli o deseti hodinách i ranní mše svatá se zpívat, též i po celý oktáv zpívané mše svaté se sloužiti budou.