Ohláška na neděli první adventní.

Dnešní první neděle adventní jest první den roku církevního a začátek onoho milostivého času, který předchází svátky vánoční a za přípravu k těm velikým svátkům slouží. Na tento den počíná církev rozjímati sobě první příchod svého Spasitele na tento svět a se svatými Otci po něm vzdychati, jejichžto vzdychání také jak na dnešní den, tak po celý advent velmi často mezi své modlitby přimíchává, aby i své dítky, své věřící též po tomto příchodu vzdychati učila, především pak aby je k pravému pokání nad jejich hříchy pohnula, protože ti onomu milostnému příchodu Pána Ježíše k nám nejvíce v cestě stojejí. Rorátní mše svaté, které trochu za tmy ještě se sloužívají, mají nám připomenouti vzdychání svatých Otců v předpeklí neb v limbu po brzkém přijití na svět od Boha přislíbeného Vykupitele. Ty rorátní mše svaté budou se sloužiti u nás o čtvrt na sedmou. O šesté hodině bude se zvoniti ku klekání a hned se k nim dá také velkým zvonem znamení, a o čtvrt na sedmou ještě jednou s malým zvonkem.

Mše svaté v tomto týdni následující sloužiti se budou:

Zejtra v outery a ve středu za jistou živou osobu a její dítky. Ve čtvrtek ke cti a chvále Panny Marie za jistou živou osobu. V pátek za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V sobotu za Jakuba Fouska.

Dnes připadá svátek svatého Ondřeje, apoštola Páně. Ve středu svatého Františka Xaveria, vyznavače Božího. Ve čtvrtek svaté Barbory, panny a mučednice Boží. V sobotu svatého Mikuláše, biskupa a vyznavače Božího.