Ohláška na neděli čtvrtou adventní.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že ve čtvrtek tohoto týdne připadá ta slavnost, kterou naše svatá církev na památku narození a se vtělení Syna Božího slaví, a která vánoce se nazývá, protože ta nejsvětější noc, v které Ježíš se narodil, a která od křesťanů obzvláštně pobožnosti zasvěcena byla, tomu svátku jeho jméno dala.

Tento svátek byl z počátku církve svaté jakožto jeden z nejhlavnějších křesťanských svátků svěcen a slaven a radost, když pronásledování křesťanů přestalo, byla přenesmírná, a tím svěcení toho dne, na kterém se narodil Kristus Pán, rychle po celém křesťanském světě se rozšířilo. I my tedy hleďme jej radostně, však přitom svatě strávit.

Mše svaté v tomto týdni následující se slaviti budou:

Dnešní mše svatá za Matyldu D. a celou přízeň. Zejtřejší za Josefa Bartíka. V outery za Evu Fišrovu. Ve středu za všecky zdejší živé i zemřelé farníky. Ve čtvrtek jitřní za jistou živou osobu. Na úsvitě za Františka Sedláčka a jeho syna. Hrubá za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. V pátek za Barboru Slivkovu a jejího manžela. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve středu svatého Adama a Evy, našich prvních rodičů. V pátek zasvěcený svátek svatého Štěpána, prvomučedníka Páně. V sobotu svatého Jana, apoštola a evangelisty Páně. V příští neděli svatých neviňátek.