Ohláška na neděli druhou po devítníku.

Ve středu tohoto týdne připadá nám popeleční středa, s kterou se začíná čtyřicetidenní půst, v kterém církev svatá sobě obzvláště připomíná umučení Páně a nás k pokání za naše hříchy vybízí, aby to umučení Páně skutečně nám prospělo a my od věčného zatracení vysvobození byli, pročež náš půst nesmí toliko pozůstávati v zdržování se od zapovězených pokrmů a od přílišného užívání opojných nápojů, nýbrž v zdržování se od všeho hříšného smýšlení a ode všech hříšných, nešlechetných a nespravedlivých skutků.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Zejtra za Kateřinu Suchánkovu. V outery za Františka Ruizla. Ve středu za Karla Vlčka. Ve čtvrtek za Michalu Heblingovu. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu manželku jeho.

V pátek připadá památka pěti ran Krista Pána.

Dnes bude se držeti sbírka pro kasu chudých.