Ohláška na slavný hod Boží velikonoční.

Mše svaté budou se v tomto týdni sloužiti následující: Zejtra za dvě manželky Dočkalové. V outery za Antonína Svobodu a jeho manželku a celou přízeň. Ve středu za Františka Ruizla. Ve čtvrtek za zemřelou přízeň Helbigovu. V pátek za Pavla Prchala. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve středu připadá svatého Vojtěcha neb Adalberta, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek svatého Jiřího, rytíře a mučedníka Božího. V pátek svatého Marka, evangelisty Páně. Na ten den dle starobylého křesťanského obyčeje vykonává se procesí a jmenuje se litanye aneb prosba větší. Ustanovil je Řehoř Veliký papež římský. My konáme to procesí neb průvod na ten oumysl, aby dobrotivý Bůh hojnou ourodu zemskou dáti, a od zlé příhody, které polní, zahradní a vinohradní požitkové v této době velmi vystavené jsou, uchovati, též nepřátele naše ponížiti, a nám pokoj svatý dáti ráčil. Zadávna na tento den, a potom v křížových dnech věřící se postívali, i také je světívali, ale nyní již od toho svatého obyčeje sme se odchýlili, jen v některých klášteřích půst na ty dni se zachovává: my je aspoň hleďme v pobožné kajícnosti ztráviti.