Ohláška na neděli sedmou po svatém Duchu.

Mše svaté se v tomto týdni sloužiti budou následující:

Zejtra za živé rodiče Jakuba Andresa. V outery za živou osobu. Ve středu za živou přízeň Andresovou. Ve čtvrtek za zemřelou přízeň Andresovou. V pátek za Karla Rubše. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie a Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve čtvrtek připadá nám svatého Ignáce, vyznavače Božího. Dává se Láskám Vaším také vědět, že zejtra bude tak řečené zatmění slunce, vlastně pak se říci má zatmění země, neboť ne slunce, nýbrž naše země se zatmí, když totiž to měsíc v oběhu svém okolo země v rovné čáře přijde mezi zemi a slunce, čímž zemi odejme více neb méně slunečního světla. Není to tedy nic než co přirozeného, a učení hvězdářové s největší jistotou na mnoho set let zatmění slunce neb měsíce vypočísti v stavu jsou. Protož také již dávno vypočetli to zejtřejší zatmění slunce, jakož i kde více, kde méně koule sluneční od měsíce zakryta bude, tak kupříkladu v Polsku, obzvláště okolo Varšavy, v mnohých krajích Ruska, Pruska, Švédska ouplné zatmění slunce, což zřídka se stává, zejtra se přihodí, tam totiž ouplná noc nastane, hvězdy ve dne na obloze k vidění budou, ptáci a jiná zvířata skrze nastalou noc přijdou do velikého zmatku a ptáci budou padati k zemi, všechna zvířata ukážou na sobě ouzkost a třesení. Takové ouplné zatmění zřídka, jak jsem pravil, se trefí, a protož i v Polsku takové Zejtra nastane, sám Císař Pán k jeho spatření a pozorování tam odjel. Z toho krátkého vysvětlení poznati můžete, že není žádného přitom strachu zapotřebí, poněvadž to, co přirozeného jest, a že tedy ti lidé velmi pověreční jsou, kteří kdo ví, čeho se obávají, kde také mnozí se omámiti myslejí, že průchody v kopcích se otevřou, a že mnoho vody se z nich vyvalí, takže velké rozvodnění nastane, z kteréžto pověrečné bázně na několik neděl se již zásobiti jsouce toho domění, že pro velikou potopu po několik týdnů nebudou moci z příbytků svých ven. Takovou pověru a jiné takové báchorky Lásky Vaše odložte, a žádného strachu si nepřipouštějte, obzvláštně když snad v kraji našem to zatmění tak veliké a strašné nebude. Jediné, co se vám radit může, jest, abyste svůj dobytek při domě nechali, když nevíme, v jakém způsobu neb v jaké míře u nás to zatmění se přihodí, aby snad neobyčejnou tmou dobytek nějak se nepolekal a neztřeštil.