Ohláška na neděli druhou po narození Páně.

V outery tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek svatých tří králů, neb svátek zjevení se Krista Pána, poněvadž Kristus Pán ponejprv skrze kromobyčejnou hvězdu těm třem pohanským mudrcům své člověčenství zjeviti ráčil. Před tím svátkem světí se v katolické církvi voda, kadidlo, myrha, křída a sůl. To svěcení u nás zejtra o půl druhé se konati bude, když k němu dříve s velkým zvonem znamení se dá.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Zejtra za nemocnou osobou, její živou matku a zemřelého otce. V outery za zdejší živé i zemřelé farníky. Ve středu za Marjánu Šnaidrovu. Ve čtvrtek za Šimona Flaišingra a jeho manželku. V pátek za duše v očistci. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.