Ohláška na den svatého prvomučedníka Štěpána.

V sobotu tohoto týdne skončíme opět jeden rok. Pročež na poděkování za ty mnohé a veliké milosti a dobrodiní, která nám v tom roce prokázal svrchovaný a všemohoucí Bůh, chceme v sobotu při slavném požehnání tomu nejvýš milostivému povinné díky vzdávati, chceme se též svého srdce tázati, zdali jsme chováním svým jemu za ně náležitě vděčnými byli, chceme konečně dobrá učiniti předsevzetí pro příští rok. Křesťané, pospěšte do domu Božího, tu pozdvihněte rukou svých, děkujte Bohu, proste Boha a vzývejte ho o milost pro duši svou. Nedělejte to tak jako pohané našich časů, tj. jako křesťané jen podle jména, kteří starý rok v rauši a v hříších skončují a nový rok se satanášem počínají. Křesťané, skončete tento a každý rok s Bohem a začněte nový rok pod ochranou Boží a Svatých jeho.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní ke cti a chvále sv. Štěpána za zemřelé rodiče. Zejtra za jistou živou osobu. V outery za Antonína Schnaidra a jeho manželku. Ve středu za Karla Vlčka. Ve čtvrtek za Josefa Fraitlera a jeho rodiče. V pátek za Matouše Boháčka. V sobotu za všecky živé i zemřelé farníky.

Zejtra nám připadá svatého Jana, apoštola a evangelisty Páně. V outery svatých nemluvňátek. Ve čtvrtek svatého Davida, krále a skladatele svatých žalmů. V pátek svatého Silvestra, papeže.