Ohláška na neděli čtvrtou po sv. třech králích.

Zejtra nám připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené Panny a Matky Boží Marie, kde sobě připomínáme, kterak ta blahoslavená Panna a Matka, ačkoli zázračným způsobem matkou učiněna byvši vždy jak před porodem, tak při porodu a po něm neposkvrněnou Pannou zůstala a protož žádného očišťování nepotřebovala, kterak pravím ona přece z poslušnosti k zákonu a z hluboké pokory do chrámu Jerusalemského šla, aby tam své Božské dítě Pánu představila a obětovala. A poněvadž na tento den spolu také svíce ke kostelním potřebám a k službám Božím potřebné se světějí, které z obzvláštní důvěrnosti k Bohu při bouřce s konáním modlitby od mnohých nábožných křesťanů se rozžíhají, tedy tento svátek také hromnice v českém a moravském jazyku se nazývá, jako by se řeklo: Bůh všecko, hrom nic.

Mše svaté v tomto týdnu sloužiti se budou následující:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V outery za nové manželstvo. Ve středu časně ráno za Veroniku Kaiserlich. V pátek za Matěje Edra, jeho manželku a syna. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V outery nám připadá svatého Blažeje biskupa a vyznavače Božího. Ve středu svaté Veroniky, té nábožné ženy, která Kristu Pánu při jeho cestě s křížem na horu Kalvarii roucho k utření jeho potu podala, a které roucho on jí napotom s vytisknutým svým obličejem navrátil. Ve čtvrtek svaté Háty. V pátek sv. Doroty. V sobotu svatého Richarda krále anglického, vyznavače Božího.