Ohláška na neděli průvodní.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli připadá svatého Marka Evangelisty Páně, protož na ten den dle nábožného obyčeje církve svaté bude se konati procesí s modlitbami, aby všemohoucí a milostivý Bůh nám naše polní osení zachovati a rozhojniti ráčil, při kterémžto procesí náležitý pořádek zachovati, jakož i vroucnost při modlitbě prokázati žádám.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za neduživou osobu. V outery za Jakuba Polívku. Ve středu za živou osobu a její zemřelé rodiče. Ve čtvrtek ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve středu připadá sv. Anselma biskupa a v pátek nám připadá sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Božího. V sobotu svatého Jiřího, rytíře a mučedníka Páně.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že zase tři osady naší vlasti moravské neštěstím ohně zachvácené byly, a sice osada Hluk, Sobotky a Kloboučky, obzvláště mnoho velkých domů i se stodolami a jinými hospodářskými staveními shořelo v osadě Hluk, kde ještě ten smutný pád se přitrefil, že tři osoby shořely. Veleslavné moravské gubernium to neštěstí rozvážilo, s kterým ty tři osady navštíveny byly, vypsalo sbírku almužen křesťanských pro ně, a protož dnes i u nás ty almužny se sbírati budou, které Lásky Vaše milerádi poskytnouti chtějte.