Ohláška na neděli devátou po svatém Duchu.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Františka Ruizla a jeho rodiče. V outery zpívané Rekviem s konduktem za Josefku Klimešku. Ve středu sloužiti se bude mše svatá za Jakuba Palečka. Ve čtvrtek za odpuštění hříchů. V pátek ke cti a chvále sv. Floriána, aby všemohoucí Bůh na jeho přímluvu osadu naši před neštěstím ohně zachrániti ráčil. V sobotu ke cti a chvále bl. P. Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve středu nám připadá sv. Dominika, vyznavače Božího. Ve čtvrtek bl. Panny Marie sněžné, kteréžto pojmenování z tohoto příběhu pochází. Za časů totiž papeže Libora jistý nábožný zeman římský a jeho manželka, nemajíce žádných dítek svou movitost nejsvětější Panně Marii ještě za svého živobytí věnovali, kteréžto dědictví Panna Maria jakožto z nábožného srdce také přijala a zázrakem své přijmutí potvrdila. Neboť pátého dne měsíce srpna, kde v Římě největší parno a horko bývá, v noci najednou napadlý sníh jistou částku jedné vršiny ve městě Římě přikryl a v té samé také noci Matka Boží jak těm nábožným manželům, tak papežovi Liborovi, každému zvlášť ve snách k porozumění dala, že který díl toho vrchu ráno sněhem přikrytý spatřejí, tam aby chrám Páně ke cti její vystavěli: na takový způsob, že chce býti jejich dědičkou, a to dalo příčinu k té památce, kterou ve středu tohoto týdne církev sv. sobě připomínati bude, a která se od onoho příběhu zázračného nazývá památka svaté Panny Marie sněžné. V pátek jest památka slavného proměnění Pána Krista na hoře Tábor. V sobotu sv. Kajetána, vyznavače Božího