Ohláška na neděli první po svatých třech králích.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli připadá nám spolu zasvěcený veliký svátek nejsvětějšího jména Pána Ježíše, na kterýžto den od náměstka Krista Pána, totiž od Jeho papežské Svatosti plnomocné odpustky se udělují těm křesťanům, kteří s pravou zkroušeností ze svých hříchů se vyznali, a tedy hodně Svátost oltářní přijímali, spolu však také se srdcem pro poučení dychtivým a k polepšení svého života nakloněným kázáním poslouchali a nábožně zpívané mši svaté přítomni byli. Pročež k lehčímu dosažení těch svatých odpustků nejenom v budoucí neděli, nýbrž skrze celý oktáv zpívanou mši svatou, dá-li Pán Bůh, sloužiti budu.

Mše svaté tento týden následující se sloužiti budou:

Dnešní za všechny živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Pavla Prchala. V outery za Jakuba Hotovýho a jeho dvě manželky. Ve středu za Františka Čabu. Ve čtvrtek za Karla Vlčka. V pátek za Matouše Boháčka, kněze. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.