Ohláška na neděli devátou po sv. Duchu.

Tento týden budou následující mše svaté se sloužit:

Dnešní za živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Karla Vlčka. V outery za Františka Frélicha a Marii jeho manželku. Ve středu za Alžbětu Frélišku a Rosalii dceru její. Ve čtvrtek za Václava Macka. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve čtvrtek tohoto týdne nám připadá svaté Panny a mučednice Boží Markéty. V pátek svaté Marie Magdalény.

Ohláška na neděli desátou po sv. Duchu.

Mše svaté v tomto týdni sloužiti se budou následující:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Františka Klobásu. V outery za Jakuba Malýho. Ve středu bude rekviem s konduktem za Josefku Klimešku. Ve čtvrtek bude rekviem s konduktem za Františka Jablonskýho, bývalého děkana a faráře zdejšího. V pátek bude rekviem bez konduktu za Karla Vlčka. V sobotu sloužiti se bude mše svatá ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes připadlo svaté Kristiny, panny a mučednice. Zejtra připadá svatého Jakuba, apoštola Páně. V outery připadá svaté Anny, té šťastné matky blahoslavené Panny Marie. V příští neděli připadá sv. Ignáce z Loyoly, vyznavače Božího.