Ohláška na neděli po narození Krista Pána.

Dnešním dnem se skoncuje rok tisící osmistý padesátý čtvrtý, v kterém jsme nesčíslných dobrodiní Božích, mnohdy jich ani neuznávajíce, obdrželi, pročež příslušno jest, abychom za ně veřejně a společně Bohu svrchovanému a dobrotivému vroucných díků vzdávali. Na ten oumysl shromážděme se dnes k večeru a sice o čtyřech hodinách v chrámu Páně, kde po obyčejných litaniích slavné Te Deum se držeti bude. K té pobožnosti bude se zvoniti poprvé o půl čtvrté, podruhé o čtyřech hodinách.

Mše sv. v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V outery za dva živé manžele a jejich dítky. Ve čtvrtek za Josefku Kristovou. V pátek Marjanu Šnaidrovu. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie a Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Dnes nám připadlo sv. Silvestra, papeže a vyznavače Božího. Zejtra krom nového roku se slaví v katolické křesťanské církvi spolu památka obřezání Krista Pána. Ve středu připadá svaté Jenovéfy, panny. V sobotu zasvěcený svátek svatých třech králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Den před tím bude se dle křesťanského obyčeje světiti voda, kadidlo a myrha, však ne, jak bývalo, odpoledne, nýbrž ráno brzy po mši svaté.

Dnes na odpoledne bude se držeti sbírka pro kasu chudých, která by se byla držela o vánočních svátcích, ale pro velké bláto se odložila.

Kdo by chtěl ke svaté zpovědi přistoupit, ten ať dnes na odpoledne o třech hodinách přijde do kostela, kde zpovídat budu.