Ohláška na neděli druhou po devítníku.

Mše sv. v tomto týdni sloužiti se budou následující:

Dnešní za živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za nové manželstvo. Ve středu za jistou živou osobu. Ve čtvrtek za kněze Josefa Bergmanna. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

S přicházející středou nastává svatý čas postní. Ta středa nazývá se popeleční, poněvadž na tento den pravověrní křesťané od kněze dle ustanovení církevního se svěceným popelem na čele posypáni bývají, při těch slovech: Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Tento nábožný obyčej jest památka staré církevní kázně, neboť za staré církve museli všichni velicí hříšníci veřejné pokání za své hříchy činit, bývali od biskupů se svěcenou vodou politi a s popelem posypáni. Nyní sice církev svatá od této přísnosti ulevila, však ale v činění pokání nemůže ulevit, protože Bůh nám hříchy jinak neodpouští, leč pokání pravé jsme činili a od hřešení upustili. Pročež abychom tím spíše pohnuti byli, připomínejme vždy sobě vždy na slova kněze při sypání popele řkoucího: Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se opět obrátíš. Neboť budeme-li jak Písmo svaté praví, vždy na poslední věci své pamatovat, na věky nezhřešíme.

V pátek se koná v církvi svaté katolické památka svaté trnové koruny Krista Pána.