Ohláška na neděli šestou po veliké noci.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli nám připadají svátky svatodušní ustanovené na památku toho příběhu, že v ty dni Duch svatý na apoštoly Páně zázračným způsobem sestoupil, aby jim potřebných darů k nastoupení jejich apoštolského ouřadu udělil. V tyto svátky bude jeho biskupská Excellence, náš nejdůstojnější vrchní pastýř, svátost svatého biřmování udělovati, kdo by z naší farnosti ji přijmouti chtěl, ať se dnes po požehnání z toho ohledu u mě ohlásí. Později, když se s ohlášenými biřmovanci potřebné vyučování začne, žádný více připuštěn nebude, neboť s každým zvláště se zaměstnávati možné není.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:

Dnešní za všechny živé a zemřelé farníky zdejší. Zejtra ke cti a chvále 7 bolestí blahoslavené Panny Marie za jistou zemřelou osobu. V outery opět na tento oumysl. Ve středu opět na tento oumysl. Ve čtvrtek velmi časně za Jana Svobodu. V sobotu ke cti a chvále blah. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.