Ohláška na neděli první po sv. třech králích.

V příští neděli připadá spolu veliký svátek nejsvětějšího Jména Pána Ježíše, kde plnomocné odpustky od Jeho Svatosti papežské udělují se těm křesťanům, ježto svátosti pokání a oltářní hodně přijavše zpívané mši svaté a kázání se vší vroucností a pro naučení dychtivostí přítomní budou. Přitom ohlašuji, že zpovědi slyšeti budou v sobotu o třech hodinách, a potom skrze celý oktáv.

Mše svaté se v tomto týdni sloužiti budou:

Dnešní za všecky živé i zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Augustýna Klimše, jeho rodiče a přátele. V outery za Josefku Klimešku, její rodiče a přátele. Ve středu za Veroniku Bombelku. Ve čtvrtek za Karla Vlčka. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.