Ve středu 28. listopadu 2018 se v centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo soutěže Bible a my. Sraz našich pěti účastníků (ze ZŠ Velké Němčice) byl ráno v 8.00 na faře. Do cíle nás opět bezpečně přivezla Lenka Fojtíková. Pak už následovaly nezbytné formality – nahlášení se a předání souhlasu rodičů. Naši soutěžící – Josífek Fojtík, Anežka Rozková, Anetka Zelená, Veronika Hrdličková a Pepík Smetana – si našli svá místa, podívali se potom také na hodnotné ceny a čekalo se na zahájení soutěže. Přivítal nás pan místostarosta, paní ředitelka, byli nám představeni porotci a jeden z hlavních organizátorů pan učitel Jiří Slavík řekl ještě několik slov. Poté byly rozdány testy a děti se pustily do práce. Letos soutěžilo celkem 75 dětí. Konkurence byla skutečně veliká a znalosti soutěžících byly rovněž na velké úrovni. Mezitím, co děti posvačily a naslouchaly přednášce o Svaté zemi, porotci bodovali testy soutěžících.
Z našich pěti soutěžících se čtyřem podařilo dostat do užšího finále. Anetka skončila na devátém místě, takže od finále ji dělily pouze tři místa, protože do užšího finále postupovalo vždy šest nejlepších. V první kategorii jsme měli dokonce dvojí zastoupení. Anežka nakonec skončila šestá a Josífek druhý, což znamená postup z druhého místa do celostátního kola. Ve druhé kategorii Veronika dokonce zvítězila a za vítězství si odnesla krásnou Rodinnou Bibli, a pochopitelně také účast v celostátním kole, které se bude konat v březnu v Brně. Ve třetí kategorii se Pepík umístil na krásném třetím místě. Dokonce se dostal do rozstřelu o druhé místo, ale zde došlo k něčemu, co by se na takových soutěžích skutečně stávat nemělo: Při rozstřelu dostali oba soutěžící za úkol najít určité místo v Bibli, ale protože Pepík měl zavázanou ruku z důvodu zranění, byl jednoznačně znevýhodněn a při listování Biblí byl pochopitelně pomalejší. Naše výprava podala protest, ale ten nám nebyl nic platný.
V každém případě okresní kolo soutěže Bible a my překonalo všechna naše očekávání a takový úspěch jsme skutečně nečekali. Tento výsledek nás povzbuzuje nejen ke studiu, ale také k poctivému čtení Bible a přemýšlením nad jejím poselstvím (fotky se soutěže jsou již v galerii).