Orelská jednota Velké Němčice slaví 25. výročí znovuobnovení Orla. Při této příležitosti všechny srdečně zveme na oslavy spojené s tímto výročím, které proběhnou v sobotu 28.11. 2015.

Oslavy začínají slavnou mší svatou, která začíná jako tradičně večer v 18.00, a která bude obětována za živé a zemřelé členy Orla z Velkých Němčic. Potom už oslavy budou pokračovat v sále KD. Slavnostní zahájení zde začne v 19.30 a bude spojeno s předáním ocenění zakládajícím členům jednoty. Ve 20.00 budou požehnána mladá vína. K tomu nám bude hrát a zpívat cimbálová muzika Eliška. Také se představí hosté ze Slovenska v podobě folklorního souboru Dopravár a nebudou chybět ani mužáci z Pohořelic.

Vstup je volný, domácí pomazánky a vzorky vína jsou vítány.

Při této příležitosti také přejeme našemu dlouholetému činovníkovi bratru Karlu Žáčkovi hodně Boží milosti, požehnání, zdraví a síly k jeho krásným 75. narozeninám.