Vzhledem k omezené kapacitě našeho kostela v souvislosti s povinnými rozestupy, je možné využít možnosti ozvučení bohoslužby směrem do parku před kostelem. V případě příznivého počasí jsou ozvučovány bohoslužby ve Velkých Němčicích vždy v neděli v 11.00.