V pondělí 8. 8. 1988 neočekávaně zemřel na faře v Uherčicích zdejší duchovní správce Mgr. Jaroslav Dragon, děkan Hustopečský. I když už více let býval nemocen, překvapilo nás to. Slečna Emilie Nováková, farní sestra, jej našla si v 10 hod. dopoledne ležet bez dechu na chodbě pod křížem. Přivolaná lékař. pomoc už nepomohla. Bohoslovec Slavoj Alexa jej oholil a s p. Rotterem, zvoníkem jej oblékli do taláru a rochety a nechali na místě. Udělil jsem mu sv. pomazání "vi vivis". Volali jsme nejbližšího nadřízeného arcikněze dr. Vlad. Nováčka z Mikulova – poslal zástupce dp. kanovníka Vojtěcha Samce zařídit vše potřebné: prohlédl knihu intenci a poslední vůli – o pohřbu, volali jsme pohřeb. službu Hustopeče – pohřeb na sobotu nechtěli, jiné PS jsme se nedovolali, proto jsme mohli přeložit pohřeb na pátek 12. srpna v 15 hod., oznámeno dp. ordináře a požádán o vykonání pohřbu, domluveno zastupování z Vel. Němčic, sestaveno parte, dohodnuto pohoštění pro kněze, řeholnice a rodinu (200) – ne maso, abychom nepohoršili nevědomé… Řízením Božím přijel ten den na dovolenou uherč. rodák dp. Josef Prchal – na týden – takže mše sv. byly zajištěny. Večer na konci mše sv. věřícím oznámeno: „Dnes, asi v 10 hod. dopoledne, odvolal Bůh Vašeho duch. otce dp. děkana Jaroslava Dragona. Potěš Vás Pán Bůh vírou ve vzkříšení i v jeho stálou péči o nás. Připomínám Ježíšova slova apoštolům před jeho smrtí: Nenechám Vás zde sirotky! Věřte, že farnost, která dala církvi kněze a ještě další se chystá dát, bez kněž. služby nezůstane“. Po mši sv. psány adresy na obálky (slečna, Slávek A., Jiřinka Smékalová a Pavel Meňhart). V poledne 8. 8. zvonily zvony. V úterý na pohřeb. službu Hustopeče, k obv. lékaři, na matriku MNV Vel. Němčice, oznámení do Lidové demokracie, jídlo (koprová omáčka, vejce, knedlík), Národní dům Židlochovice, parte – Brno – bylo až ve středu, Slávek a Pavel Meňhart je ten den v Brně odeslali, večer rozdáno po vesnici. Pan Josef Bartl, kostelní hospodář, zařídil hudbu – Rejzl Přibice (zklamali – nehráli při průvodu kostelní píseň, až na hřbitově), pohoštění pro hudbu v hospodě, pivo a limo k pohoštění kněží, řeholnice a rodiny v kultur. domě. Koláče a cukroví místní ženy, vydávání jídla řídil místní číšník Bedřich Fröhlich, varhanice Lenka Bystrzonovská se sborem, cvičili zpěvy, ve středu ženy umyly kostel, ve čtvrtek sv. zpověď, slečna pohoštění pro rodinu na faře.